Tjänster

ekolov
Tajma har tillstånd att ekostämpla kroppar från ekologiska djur. För ekologiskt kött använder vi skilda etiketter märkta med eu:s ekolöv.

Slakttjänster

 • Slakt
 • Saltning av hudar
 • Trikinprov (gäller för gris, vildsvin och häst)

Styckningstjänster

 • Grovstyckning
  Kroppen sågas i delar och packas löst i pafflådor.
 • Ekonomistyckning – Husets styckning
  Förmånligt och smidigt styckningsschema som erbjuder de mest användbara köttdetaljerna i konsumentvänliga storlekar. Ekonomistyckning är ett fast schema, men du kan ändå beställa organ, prissättning och eventuell infrysning.
 • Finstyckning
  Finstyckning är helt baserat på kundens egna önskemål, du får fritt välja bland styckdetaljerna och hurudan storlek du vill ha på förpackningen.
 • Specialstyckning (lamm)
  I huvudsak benfri styckning med många detaljer
 • Malning
 • Biffskärning
 • Mörning av biffar
 • Strimling/tärning
 • Hamburgarbiff-tillverkning

Charktjänster

 • Sprutsaltning
 • Nätning

Övriga tjänster

 • Vakuumpackning
 • Etikettering
 • Snabbfrysning
 • Fryslagring