Nödslakt

Nödslakt för djur som inte får transporteras med vanlig djurtransport.

  • Producenten tillkallar veterinär till gården. Veterinären granskar djuret
    och skriver intyg att djuret kan slaktas.
  • Djuret avlivas och avblodas på gården och transporteras till slakteriet.
  • Tjänsten är till för Tajmas närområde (ca 50 km från slakteriet).

För mera information ring 040 59 60 722 mån-fre kl. 8-16.