Slaktanmälan

  • Via länkar nedan öppnas blanketter för olika djurslag. Producenten fyller i djurens kedjeinformation och styckningsanvisning.
  • Senast 24h innan slakt bör blanketten skickas per e-post till adressen: info@tajma.fi
  • Arbetet löper bäst då slakteriet och veterinären får informationen i tid.
  • fall blanketten inte kan sändas elektroniskt kan den färdigt ifyllda blanketten levereras till slakteriet senast i samband med att djuren anländer till slakteriet.

Utöver kedjeinformationen skall levereras till slakteriet:

  • FÅR, LAMM: Kedjeinformationen och djuruppgifter elektroniskt: www.sorkka.fi Användarnamn fås från slakteriet.
  • VILDSVIN: En anti mortem -intyg av en veterinär (djuren bedövas på gården).
  • HÄSTAR: Ett identifikationsdokument (hästpass eller registerbevis). Hästar skall vara dugliga för transport och de skall vara utan skor vid leverans.
  • EKOLOGISKA DJUR: Överensstämmelseförsäkran.

Exempel på hur du fyller i blanketten.

anläggning_hänger
Slaktanmälan
Nöt med fritt styckval 28.9.22
Gris med fritt styckval 22.2.23
Gris med grundstyckning 22.2.23
Får med fritt styckval 28.9.22
Får med grundstyckning 16.5.22
Häst 22.2.23