Slaktanmälan

  • Via länkar nedan öppnas blanketter för olika djurslag. Producenten fyller i djurens kedjeinformation och styckningsanvisning.
  • Senast 24h innan slakt bör blanketten skickas per e-post till adressen: info@tajma.fi
  • Arbetet löper bäst då slakteriet och veterinären får informationen i tid.
  • fall blanketten inte kan sändas elektroniskt kan den färdigt ifyllda blanketten levereras till slakteriet senast i samband med att djuren anländer till slakteriet.

Utöver kedjeinformationen skall levereras till slakteriet:

  • FÅR, LAMM: En lista över ID-numren, printas från djurregistret.
  • VILDSVIN: En anti mortem -intyg av en veterinär (djuren bedövas på gården).
  • HÄSTAR: Ett identifikationsdokument (hästpass eller registerbevis). Hästar skall vara dugliga för transport och de skall vara utan skor vid leverans.
  • EKOLOGISKA DJUR: Överensstämmelseförsäkran.

Exempel på hur du fyller i blanketten.

anläggning_hänger
Slaktanmälan

Nöt med fritt styckval 22.2.21
Nöt med grundstyckning 22.2.21
Gris med fritt styckval 22.2.21
Gris med grundstyckning 22.2.21
Får med fritt styckval 22.2.21
Får med grundstyckning 22.2.21
Häst 12.6.15