Startsida

Tajma är ett småskaligt slakteri som sköter om hela kedjan från slakt, hängmörning, styckning till packning enligt kundens önskemål. Slakteriet tar emot nöt, gris, lamm, get, vildsvin och häst. Vi lägger fokus på djurens välbefinnande och försöker ge djuren en så stressfri miljö som möjligt, vilket i slutändan också höjer kvaliteten på köttet.

Företaget grundades år 2013 av nitton delägare – en brokig skara av matproducenter med egna djurgårdar. Bland delägarna finns också mångårig erfarenhet av slakteri- och köttförädlingsverksamhet representerad. Verksamheten startade hösten 2014 i nybyggda lokaliteter.

Förmedlingsnummer 0935
 

anläggning_bit anläggning_utrustning
anläggning_hus2 anläggning_eko